Yayınlarda yer alan bilgi, terim ve fikirler yalnızca yazarına/yazarlarına aittir; TMMM, NATO ve NATO üye ülkelerinin fikirlerini temsil etmez.