TMMM K.lığı TARİHÇESİ


Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi (TMMM)nin Türkiye’de kurulmasına yönelik niyet
beyanı NATO’ya bildirilmiştir.
01 Aralık 2003


TMMM Mutabakat Muhtıraları 1’inci Toplantısı ilgili personelin katılımı ile Barış İçin Ortaklık Eğitim
Merkezi (BİOEM) Komutanlığında icra edilmiştir.
15-16 Mart 2005


TMMM Kadro ve Mutabakat Muhtıraları 2’nci Toplantısı ilgili personelin katılımı ile BİOEM K.lığında
icra edilmiştir.
03-04 Mayıs 2005


TMMM Çekirdek kadro personeli, geçici olarak konuşlandığı BİOEM K.lığı binasından hazırlanmakta
olan kendi binasına taşınmıştır.
20 Mayıs 2005


TMMM K.lığı, Gnkur.Bşk.Org.Hilmi ÖZKÖK tarafından üst düzey davetli topluluğunun katılımıyla
resmi törenle açılmıştır.
28 Hazian 2005


TMMM Mutabakat Muhtıraları (Memorandum of Understanding/MOU)na Katılım Belgeleri
(Note of Joining/NOJ) Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve İngiltere tarafından karşılıklı
olarak imzalanmış ve Bulgaristan, Romanya ve İngiltere resmî olarak TMMM K.lığına katılmıştır.
20 Temmuz 2005


ABD, TMMM Mutabakat Muhtıralarına Katılım Belgelerini imzalayarak resmî olarak
TMMM K.lığına katılmıştır.
08 Eylül 2005


Almanya, TMMM Mutabakat Muhtıralarına Katılım Belgelerini imzalayarak resmî olarak
TMMM K.lığına katılmıştır.
05 Temmuz 2006


Hollanda, TMMM Mutabakat Muhtıralarına Katılım Belgelerini imzalayarak resmî olarak
TMMM K.lığına katılmıştır.
27 Eylül 2006


TMMM K.lığı, NATO tarafından akredite edilerek “Uluslararası Askerî Kuruluş” statüsü kazanmıştır.
14 Ağustos 2006


Macaristan, TMMM Mutabakat Muhtıralarına Katılım Belgelerinin imzalanmasıyla resmî olarak
TMMM K.lığına katılmıştır.
04 Mart 2011