MOBİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Ankara’daki kurslara ilave olarak, TMMM aynı zamanda mobil eğitim ve öğretim faaliyetleri de icra etmektedir. Bu kurslar, talepte bulunan NATO Komuta Yapısı Kh.ları, NATO Kuvvet Yapısı Kh.ları, NATO Ülkeleri veya Ortaklık Ülkelerinin ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak yönlendirilmektedir. Bu kurslar genellikle esas kurslarımız temel alınarak icra edilmekte, ancak talep eden birimler ile doğrudan koordineli olarak tasarlanarak, onların gereksinimlerine göre uygun hale getirilmektedir.