KONFERANSLAR

Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi tarafından her yıl düzenlenen konferanslar ile:

-Terörizmle mücadele operasyonlarından alınan dersler ve kazanılan deneyimler paylaşılmakta,

-Terörizm ve terörizmle mücadele alanında yeni oluşan eğilimler ve gelecek ile ilgili öngörüler değerlendirilmekte,

-Terörizmle mücadele alanında karşılaşılan sorunlara ulusal, bölgesel ve uluslararası seviyede uygulanabilir çözümler aranmaktadır.

Konferanslarda elde edilen sonuçlar rapor olarak yayınlanmakta ve ilgili birimler ile paylaşılmaktadır.