ANA SAYFA HAKKIMIZDA FAALİYETLER YAYINLAR TUK 2024 SSS

TMMM, İDEALLERİN AKSİYONA DÖNÜŞTÜĞÜ MERKEZ

TMMM

TERÖRİZMLE MÜCADELE
MÜKEMMELİYET MERKEZİ

İşlevler ve Faaliyetler

Mükemmeliyet Merkezi Nedir?

NATO’ya ve özellikle NATO dönüşüm sürecine, belirli bir alanda uzmanlık ve tecrübe sağlayan ulusal veya çok uluslu olarak kurulmuş merkezdir. *

* Referans: MCM-236-03 MC Concept for Centers of Excellence, 04 December ’03.


NATO ile ilişkisi:

Diğer NATO kuruluşları ile TMMM arasında komuta ve kontrol ilişkisi yoktur. Merkez, Müttefik Dönüşüm Komutanlığına (ACT) terörizm ile ilgili konularda bir danışma kurulu olarak görevini yapmaktadır. Müttefik Harekât Komutanlığı (ACO) ile olan ilişkiler ACT tarafından koordine edilmektedir. Bunlara ek olarak TMMM, birçok NATO organı ve diğer organizasyonlarla da ilişki kurmaktadır.Görev:

TMMM’nin görevi, gelecekteki güvenlik açıklarını gidermek amacıyla, NATO ve üye ülkelerde gerekli değişimi sağlamak için, terörizm ve terörle mücadele üzerinde elde edilen geniş kapsamlı bilgiler ışığında önemli kararların alınmasını sağlamaktır. Söz konusu değişim, NATO’nun tanımlı üç temel görevi olan toplu savunma, kriz yönetimi ve ortak güvenlik unsurlarında gerçekleşmektedir.


Vizyon:

TMMM’nin vizyonu, Terörizmle Mücadelede alanında NATO’ya, uluslara, ortaklara ve uluslararası Terörizmle Mücadele topluluğu içinde tanınmış kurumlara destek sağlayan bir cazibe merkezi olmaktır.


İşlevler ve Faaliyetler:

TMMM, kendi imkânları çerçevesinde; NATO unsurları, kuvvetleri ve yetenekleri ile etkinlik ve karşılıklı çalışabilirliği geliştirme konusunda, talep edildiğinde, Sponsor Ülkeleri (SN), diğer NATO-Müşterilerini, Ortaklık Ülkelerini ve diğer müşterileri destekler.


TMMM K.lığı:


1. Terörist faaliyetlerine karşı hazırlanma, onları öngörme, önleme ve onlara karşılık verme yeteneğini geliştirmeyi desteklemek için, çabaları birleştirmeye, karşılıklı çalışabilirliği, standardizasyonu ve etkinliği artırarak, NATO ülkelerinin ve Ortaklarının uzun vadeli çabalarına katkı sağlamaya;

2. Bütün Sponsor ve Katılımcı Ülkelerin ortak deneyimlerinden en iyi şekilde faydalanmaya ve kapsamlı yaklaşımı kolaylaştırmaya;

3. Terörizmle Mücadeleye ilişkin taleplere uzmanlık ve tavsiye sunmaya;

4. Terörizmle Mücadele alanıyla ilgili konsept ve doktrinlerin geliştirilmesine katkıda bulunmaya;

5. Üst düzey askeri ve sivil liderlere ferdi ve toplu olarak Terörizmle Mücadele odaklı eğitim sağlamaya;

6. Ulusal ve çok uluslu askeri ve sivil unsurların eğitim ve öğretimlerini kolaylaştırmak için mobil eğitim timleri ve konu uzmanları sağlamaya;

7. Tatbikatların planlanmasına ve yürütülmesine, senaryoların geliştirilmesi ve onaylanması da dâhil olmak üzere, destek sağlamaya;

8. Müşterek Analiz ve Alınan Dersler Merkezi (JALLC) ile yakın işbirliği içinde Terörizmle Mücadele alanında alınan dersler ve analizler konusunda bir veri tabanı oluşturmaya devam edecektir.

9. Bu işlevleri yerine getirebilmek için TMMM aşağıda belirtilen faaliyetleri planlayacak, düzenleyecek ve yürütecektir:

10. Kurslar, seminerler, konferanslar ve çalıştaylar;

11. NATO, ülkeler ve Ortaklar için konsept ve doktrin geliştirme çalıştayları ve çalışma grupları toplantıları;

12. Terörizmle mücadele ile ilgili komite, kurul ve çalışma gruplarına katılım;

13. Alınan Dersler değerlendirmesi ve analizi;

14. Akademik araştırma ve projeler;

15. Terörizmle mücadele ile ilgili çeşitli yayınlar;

16. Yönetim Kurulu tarafından talep edilen ve onaylanan diğer faaliyetler.